f

برنامه ریزی

M

دوره های آموزشی

R

مشاوره
مشاوره و برنامه ریزی

مشاوره و برنامه ریزی

مشاوره امور آموزشی و اجرایی
برنامه ریزی آموزشی
سناریوهای آموزشی

سناریوهای آموزشی

طراحی سناریوهای آموزشی و سرگرمی
ارزیابی محتوا‌های آموزشی

ارزیابی محتوا‌های آموزشی

ارزیابی محتواهای آموزشی اعم از کتب و مقالات و بسته های آموزشی
آموزش به زبان ساده

آموزش به زبان ساده

مجری و ارائه کننده دوره های تخصصی برای عموم و علاقمندان
Image

مؤسسه ساده‌سازان سخن علم

امروزه در کشورهای توسعه یافته، گروه‌های مختلف علمی  اعم از ریاضیات، پزشکی، فیزیک، شیمی و نیز علوم انسانی در حال ارایه راه کارهای جدید آموزشی برای معرفی دانش خود به جوانان به خصوص دانش آموزان در سنین کودکی هستند تا بتوانند آینده‌ای روشن‌تر برای پیشبرد اهداف راهبردی کشور خویش ترسیم کنند. شاید پایه‌ای‌ترین راه برای افزایش معدل علمی جوامع بشری در جهت سطح کیفی زندگی همه انسان‌ها، بهبود نگرش قشر در حال تحصیل و دانش‌آموزان به علوم و کاربرد آن و در مرحله آخر ارائه خدمات و تجاری‌سازی محصولات آن در عرصه جهانی دانست.

پیشرفت لحظه‌ای دانش و کاربرد علوم در زندگی روزمره به قدری سریع و روبه رشد است که صرف حفظ کردن مطالب درسی و نهایتاً تماشا و تکرار چند آزمایش مطابق با کتب درسی جواب‌گوی عطش علمی دانش‌آموزان و دانشجویان و نیز انتظارات آتی جامعه علمی مطابق با نقشه جامع علمی کشور نخواهد بود. از این رو مؤسسه «ساده‌سازان سخن علم» با پشتوانه تجربه تیم مؤسسین خود و با همکاری و مشارکت مراکز علمی و پژوهشی و تجاری جهت پیشبرد اهداف آموزشی قدم در این راه نهاده است و توانسته با وجود سابقه اندکی از زمان تأسیس و ثبت در سال 1397خدمات ارزشمندی را به مراکز و نهادهای مختلف ارائه دهد.