آموزش و اجرای فعالیت‌های آموزشی

مؤسسه ساده‌سازان سخن علم با در اختیار داشتن شبکه‌ گسترده‌ای از دانشجویان، دبیران و مدرسین علاوه بر طراحی دوره آموزشی، آموزش و تدریس دوره‌های آموزشی به زبان ساده و شیوا را برای گروه‌های هدف متنوع و بر اساس نیاز مراکز و اشخاص در کارنامه خود دارد. همچنین اجرای دوره‌‌های آموزشی را با توجه به حساسیت این امر به درخواست مراکز بر عهده می‌گیرد.

مشتریان ساده‌سازان سخن علم

ارائه طرح باشگاه علم و فناوری دانش‌آموزشی مجتمع تطبیقی و بین‌الملل تهران

ارزیابی کتب آموزشی کارگروه ترویج و فرهنگ‌سازی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

طراحی و تولید و نظارت بر اجرای سناریو‌های آموزشی مجموعه هیومن پارک تهران

اجرای کارگاه‌های تخصصی شرکت بهار تشخیص طب